Hoe het werkt

 

Hoe werkt de aanvraag?

Uw aanvraag in professionele handen. De aanvraag wordt uitgevoerd door een registerbelastingadviseur.

U heeft zonnepanelen aangeschaft en laten monteren

U dient de noodzakelijke gegevens en formulieren bij ons in

Een belastingadviseur regelt uw aanmelding, BTW-teruggaaf en andere formaliteiten

U wordt op de hoogte gehouden inzake status van de verwerking van de aanvraag

De Belastingdienst betaalt de BTW op uw bankrekening uit. Via een incasso opdracht wordt onze vergoeding afgeboekt

Door een uitspraak in het Fuchs-arrest in 2013 is het mogelijk voor particulieren om de BTW die is betaald op aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te vorderen bij de Belastingdienst. Hoe werkt BTW terugvragen op zonnepanelen nu eigenlijk? Doordat de particulier stroom levert aan het energienet (feitelijk is dit bij alle installaties het geval) kan zij worden aangemerkt als ondernemer voor de Omzetbelasting. Over de opbrengst moet u een deel afdragen aan de Belastingdienst, het zogenaamde forfait. Deze is afhankelijk van het opwekvermogen in Wattpeak van uw installatie. In onze proefberekening houden wij rekening met het af te dragen forfait.

Wij regelen het voor u, van aanmelding bij de Belastingdienst tot afmelden nadat u uw geld heeft teruggekregen. U krijgt de BTW terug en wij regelen alle rompslomp met de Belastingdienst.

Ondernemers bieden wij professionele ondersteuning omtrent financiële en fiscale vraagstukken rondom de aanschaf van zonnepanelen. Tevens ondersteunen wij bij andere fiscale zaken.