FAQ

 

Meest gestelde vragen

1

Subsidie zonnepanelen mogelijk voor de particulier?

a-add

Nee, er is geen landelijke subsidie zonnepanelen voor particulieren in 2016. Wel zijn er soms lokale subsidies mogelijk. Hierover kunt u bij uw gemeente informeren. Deze regelingen kunt u daarnaast terugvinden op de volgende pagina: http://www.energiesubsidiewijzer.nl/. Eventuele subsidies hebben geen invloed op de BTW teruggave op zonnepanelen of op uw aangifte inkomstenbelasting.

Geïntegreerde panelen zijn panelen die naast energie opwekken tevens dienen als dakbedekking. Hiervoor gelden bijzondere bepalingen en de standaard procedure kan dus niet worden gevolgd. Neem contact met ons op zodat wij de aanvraag alsnog juist en tijdig voor u kunnen verzorgen.

De praktijk wijst uit dat het lastig is om een termijn van BTW teruggave te noemen. Wij willen u ook geen beloften doen die wij niet na kunnen komen. U kunt als maatstaf aanhouden dat de gehele procedure ongeveer 4-5 maanden in beslag neemt nadat u het formulier op onze website heeft ingevuld. Dit is ook sterk afhankelijk van het tijdspad waarin wij ons bevinden binnen een kwartaal. Als u bijvoorbeeld panelen heeft gekocht op (factuurdatum) 2 juli en u dient de aanvraag in op 5 juli bij ons, dan kunnen wij niet eerder een BTW aangifte doen dan op 1 oktober, omdat er altijd pas na afloop van een kwartaal aangifte kan worden gedaan, in dit geval nadat het 3e kwartaal is geëindigd. Dan zijn de eerste 3 maanden al verstreken en gaat er nog snel 2 maanden overheen voordat de Belastingdienst de aangifte heeft afgehandeld.

Ook als u al ondernemer bent, kan de BTW in vele gevallen worden teruggevorderd. Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende situaties. Wilt u advies over hetgeen we voor u kunnen betekenen, neem dan vooral contact met ons op!

  1. Bent u bijvoorbeeld werkzaam in uw eigen BV of in een VOF, dan heeft u als particulier nog geen BTW nummer. Aanvragen werkt dan feitelijk hetzelfde als voor een particulier;
  2. Bent u ondernemer maar verricht u vrijgestelde prestaties, bijvoorbeeld in de zorg? Wij kunnen via een schriftelijke procedure de BTW voor u terugvorderen;
  3. Bent u ondernemer en valt u reeds onder de kleine Ondernemersregeling? Indien u hiervan reeds gebruik maakt, dan kan het terugvragen van de BTW wel nadelig werken, neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Wij ondersteunen in tegenstelling tot andere kantoren zowel particulieren als ondernemers.

Voor particulieren zijn wij gespecialiseerd in het terugvragen van BTW op aanschaf en installatie van zonnepanelen. Wij communiceren iedere stap in het proces met u en u wordt voortdurend op de hoogte gehouden mochten er wijzigingen zijn in de status van uw aanvraag.

Voor ondernemers bieden wij een breed pakket aan zakelijke diensten. Niet alleen op het gebied van zonnepanelen maar ook een breed scala aan andere administratieve diensten en belastingadvisering.

Ja, dit kan. Als u zonnepanelen heeft laten installeren op of na 21 juni 2013 kunt u hiervan de BTW terugvragen.

Wij maken gebruik van een aanvraagformulier waarin de benodigde informatie gelijk compleet bij ons aangeleverd wordt. Tevens maken wij gebruik van speciale software voor registratie en verwerking van de aanvragen. Hierdoor verwerken wij aanvragen snel en nauwkeurig en hebben wij een lage kostprijs.

Wij besparen niet op service! Indien aanvullende informatie nodig is of de informatie niet volledig is nemen wij contact op. Tevens bevestigen wij u altijd de aanvraag en verzoeken u akkoord te geven. Uw aanvraag wordt behandeld door een Register Belasingadviseur.

Via de rekenmodule ziet u direct een indicatie van het bedrag dat u kunt besparen. Het bedrag kan afwijken, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Elke aanvraag wordt zorgvuldig behandelt.

Ondernemers bieden wij een breed scala aan zakelijke diensten in samenwerking met onze partner Advinez Nederland BV.

Indien u BTW heeft teruggevorderd over de aanschaf en installatie van zonnepanelen, dan heeft dit gevolgen bij verkoop van de woning. Aftrek van BTW over de aanschaf van de zonnepanelen betekent dat bij een eventuele verkoop van de woning er BTW in rekening zal moeten worden gebracht over het deel van de koopsom dat dan aan de zonnepanelen kan worden toegerekend. Dit  betekent dat bij de verkoop van de woning er apart moet kunnen worden nagegaan of, en in hoeverre, de zonnepanelen hebben bijgedragen aan een hogere verkoopprijs van de woning. Wij adviseren u graag verder wat te doen bij verkoop van de woning.

Als u, voordat u zonnepanelen aanschafte, nog geen ondernemer was voor de omzetbelasting, dan bent u dat waarschijnlijk nu ook niet.

Eigenaren van zonnepanelen die de BTW hebben teruggekregen kunnen direct ontheffing aanvragen op het aanmeldingsformulier. Deze ontheffing kunt u krijgen omdat u jaarlijks minder dan € 1.345,– BTW verschuldigd bent aan de Belastingdienst.

Het opbrengstvermogen van zonnecollectoren wordt uitgedrukt in Watt Piek (Wp). Vaak staat het aantal Wattpiek per paneel vermeld op de factuur die u van uw installateur heeft gekregen. Dan staat er bijvoorbeeld 16 panelen SMEG270. Vaak is dan 270 het opbrengstvermogen in Wp. Het totale opbrengstvermogen van uw installatie is dan 16 x 270 = 4.320 Wattpiek. Staat het opbrengstvermogen niet op uw factuur vermeld, vraag dan uw installateur naar het opbrengstvermogen van uw installatie. Deze heeft u bij de aanvraag nodig.